‘‘Εκείνος όπου δουλεύει με πίστιν ες την ευλογημένην αυτήν τέχνη, αισθάνεται μεγάλην ευφροσύνην και βαθείαν κατάνυξιν, ώστε να λησμονή να φάγη και τον άρτον του’’ (Φ. Κόντογλου, Έκφρασις της Ορθοδόξου Εικονογραφίας).

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Ομαδικές Εκθέσεις


ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
10 Ιουν 1994         Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καισαριανής
20 Φεβ 1995          Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου
02 Ιουν 1996         Αίθουσα Τέχνης Φιλολογικού Συλλόγου ‘‘Παρνασσός’’
15 Μαρ 1997         Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
20 Απρ 1998         Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου
12 Ιουν 2001         Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου
17 Ιουν 2002        Αίθουσα Τέχνης «Ελληνογαλλικού Συνδέσμου ΑΘΗΝΩΝ»
15 Φεβ 2003         Αίθουσα Τέχνης «Ελληνογαλλικού Συνδέσμου ΑΘΗΝΩΝ»
09 Ιουν 2003        Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου
02 Φεβ 2004          Αίθουσα Τέχνης Φιλολογικού Συλλόγου ‘‘Παρνασσός’’
24 Μα 2004          Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου
15 Νοε 2004         Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου
04 Απρ 2005         Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου